หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International STEM Education Conference
7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขา ...
2022-08-08 12:47:14
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"วันที่ 2 ...
2022-07-18 15:45:01
ข่าวย้อนหลัง