หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานก ...
2022-03-11 14:23:45
คณบดี รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี และ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหา ...
2022-03-07 16:29:05
รับมอบของขวัญปีใหม่จากสำนักศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
28 ธันวาคม 2564 นางสาว ตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนผู้บร ...
2022-03-07 16:04:05
ข่าวย้อนหลัง