หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร ...
2023-01-10 14:25:56
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะ
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร ...
2023-01-10 14:21:06
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือการจัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 - 27 พ.ย. 2565 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ...
2023-01-10 13:41:52
ข่าวย้อนหลัง