หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

โครงการวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร ...
2020-10-28 14:55:28
อธิการบดีมอบโยบายเชิงรุกเตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษา
อธิการบดีมอบโยบายเชิงรุกเตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษา21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ค ...
2020-09-25 15:19:05
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิ ...
2020-09-15 13:06:46
ข่าวย้อนหลัง