หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ...
2020-07-29 11:39:17
“แนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน”
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจาร ...
2020-07-21 15:35:05
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะเ ...
2020-05-23 21:27:52
ข่าวย้อนหลัง