หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ด้วยฝ่ายบริการการศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ...
2021-09-07 19:41:34
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรคร ...
2021-09-07 19:33:42
ข่าวย้อนหลัง