หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.พิบูล ไวจิ ...
2020-12-15 15:46:46
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2563วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะเทคโนโลย ...
2020-11-11 14:57:38
ข่าวย้อนหลัง