หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

การประชุม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Platform)”
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30-15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาออ ...
2021-07-11 01:06:51
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
2021-05-25 15:33:27
ข่าวย้อนหลัง