หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพบบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร ...
2022-06-16 12:52:30
ประชุมเตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ...
2022-06-16 12:03:30
ประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี พร้อมด้วยรองผู้บริหา ...
2022-06-16 10:45:32
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาว ...
2022-06-16 10:37:02
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณ Mai Weidong นายกสมาคมกิติมศักดิ์ บริษัท RUNERGY
วันที่ 5 พฤษาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อ ...
2022-06-15 11:35:21
ข่าวย้อนหลัง