หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นป ...
2019-12-04 16:05:09
คณะเทคโนฯ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
คณะเทคโนฯ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูลเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชญาภา แ ...
2019-11-25 15:04:05
ข่าวปัจจุบัน