หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือเรื่องการลงนาม MOU กับบริษัท CJ MANUFACTURING CO.,LTD. จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี ...
2023-09-01 10:09:07
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าประชุมรายวิชา GE กลุ่มวิศวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าประชุมรายวิ ...
2023-09-01 09:46:17
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2/2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู ...
2023-09-01 09:41:27
ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้ ...
2023-08-31 15:03:35
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าประชุมรายวิชา GE กลุ่มออกแบบ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ ...
2023-08-29 12:30:39
ข่าวย้อนหลัง