หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

อธิการบดีมอบโยบายเชิงรุกเตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษา
อธิการบดีมอบโยบายเชิงรุกเตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษา21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ค ...
2020-09-25 15:19:05
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิ ...
2020-09-15 13:06:46
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา ...
2020-09-14 12:34:33
ข่าวย้อนหลัง