หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561
คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.0 ...
2018-11-22 13:05:47
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการคณบดีคณะเทคโนฯ ...
2018-11-19 16:02:57
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้ ...
2018-11-07 10:43:58
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์วันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวชญาภา แจ่มใส ...
2018-09-11 14:50:56
ข่าวย้อนหลัง