หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอ ...
2020-12-14 10:44:12
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2563
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุ ...
2020-12-07 17:56:53
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นำเสนอผลงาน Final Project
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอผ ...
2020-12-04 17:46:55
ข่าวย้อนหลัง