หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

“FIT SSRU Open House 2019”
เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบ้านจัดก ...
2019-12-06 12:17:30
ข่าวย้อนหลัง