หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

นักศึกษาเข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านแอปพลิเคชัน Zoom และทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Miro: Online whiteboard canvas ภายใต้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021
16 มีนาคม 2564 นางสาวม่านไหม ฐิติยากูร นายคามิน แสงศรี นายศุภชัย กลิ่นวล และนายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ ...
2021-05-29 17:20:22
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วม Industry Workshop: Decarbonisation in the C&I business is confirmed
วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายศรัณย์ กงมะณี นายณัฐวัตร บุณยธรรมิก นายศักรินทร์ เพ็งแจ่ม และนายวราวุธ สุริ ...
2021-05-25 15:03:33
ข่าวย้อนหลัง