หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 16:21:05
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Po ...
2022-03-08 16:16:14
อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 16:10:57
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 15:35:05
การออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิช ...
2022-03-08 15:13:07
การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 15:13:33
วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 14:05:04
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิช ...
2022-03-08 14:05:19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมั ...
2022-03-03 15:11:47
ข่าวย้อนหลัง