หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

โครงการสัมมนาความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจจำลอง
วันที่ 25 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤ ...
2020-01-29 14:27:35
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Officeวันที่ 25 มกราคม 2563 เว ...
2020-01-29 14:16:34
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Adobe Lightroom for Photography
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร Adobe Lightroom for Photographyวันท ...
2020-01-28 15:59:44
ข่าวปัจจุบัน