หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา/นักเรียน
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา/นักเรียน

รับน้องใหม่สาขา ประจำปีการศึกษา 2561
รับน้องใหม่สาขา ประจำปีการศึกษา 2561>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook สโมส ...
2018-08-17 13:28:13
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 4701 ...
2018-08-16 10:49:34
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 5
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมกา ...
2018-08-07 16:43:42
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 4
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมกา ...
2018-08-06 16:35:53
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 2
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมกา ...
2018-08-03 11:41:38
อบรมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามั เข้าอบรมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)สาขาวิชาเทคโนโล ...
2018-07-25 10:00:01
ข่าวย้อนหลัง