หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

Big Cleaning พ่นฆ่าเชื้อไวรัส ครั้งที่ 2
วันที่ 18 มีนาคม 2563 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอ ...
2020-03-19 14:23:01
คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทาสั่ง Big Cleaning พ่นฆ่าเชื้อไวรัสวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.พ ...
2020-03-19 14:22:52
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา เผยผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 ไม่พบติดเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา เผยผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 ไม่พบติดเชื้อผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2020-03-19 14:22:39
ข่าวย้อนหลัง