หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 11.30 - 16.00 น. คณะเท ...
2020-02-06 11:49:00
โครงการสัมมนาความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจจำลอง
วันที่ 25 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤ ...
2020-01-29 14:27:35
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Officeวันที่ 25 มกราคม 2563 เว ...
2020-01-29 14:16:34
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Adobe Lightroom for Photography
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร Adobe Lightroom for Photographyวันท ...
2020-01-28 15:59:44
ข่าวปัจจุบัน