หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดป ...
2019-07-10 10:53:10
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560ผลประเมินคุ ...
2018-08-30 12:54:00
สัมมนาหลักสูตรออกแบบ
ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2 ...
2018-05-21 10:08:22
ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรวันขึ้นปีใหม่ไทย
คณะเทคโนฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรวันขึ้นปีใหม่ไทยคณะเทคโนฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธ ...
2018-05-08 11:18:56
ร่วมงานแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 6
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมงานแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 6อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช ...
2018-05-08 11:19:25
ข่าวปัจจุบัน