หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา > ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 รายละเอียดดังนี้


♦️เวลา 12.30 - 13.30 (Room 1)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ห้องอบรม ตามลิงค์นี้ค่ะ >> https://meet.google.com/nyp-hcmi-pbh


♦️เวลา 12.30 - 13.30 (Room 2)

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (เทคโนโลยีการพิมพ์)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (การออกแบบสิ่งพิมพ์)

ห้องอบรม ตามลิงค์นี้ค่ะ >> https://meet.google.com/amj-ivjo-uiy 


♦️เวลา 14.00 - 15.00 (Room 1)

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีพลังงาน)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ห้องอบรม ตามลิงค์นี้ค่ะ >> https://meet.google.com/amj-ivjo-uiy