หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

บรรยายเรื่อง การใช้งาน Google Meet
บรรยายเรื่อง การใช้งาน Google Meet ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
8 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 67
กิจกรรมย้อนหลัง