หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-08 09:49:37

ขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และแพมเพิส เพื่อบริจาคแก่ เด็กน้อย / ผู้สูงอายุ

สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม