หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถเมล์รอบมหาวิทยาลัย
ประกาศเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถเมล์รอบมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-06 14:31:29

เด็กสวนสุนันทา  รถเมล์เปลี่ยนเส้นทาง บนถนนสามเสน จากแยกสี่เสาเทเวศร์ถึงแยกวชิระนะคะ ลงตรงไหนเดินใกล้สุดดูตามแผนที่ ข้างล่างเลยค่ะ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป