หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:22:52

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login