หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022
รับสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-15 09:30:56

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย นั้น

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 แก่นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.asemduo.org ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  (ตามเวลาประเทศสวีเดน) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org