หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-05-12 12:27:53

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ

"อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จำ นวน 1 อัตรา"

"การจัดการวิศวกรรม จำ นวน 1 อัตรา"

สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รับสมัครทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 8  มิถุนายน 2565

ในวันและเวลาราชการ 09.00 – 15.30 น.

https://drive.google.com/file/d/15aGy3DeCv6omKiU2TY6ywJzbzNZkOa4P/edit?fbclid=IwAR0RBKGl9no0GNx2Xs0qAjJCTduo4UHPBAZFHJy2j1TJZq94W67CYR4t_bM