หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19
ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-11 11:28:41

ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเรียน” สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดยนักศึกษาสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ 

https://forms.gle/4mdU56dBmTdhWHQB8