หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2564
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-11-17 14:39:05

ประกาศ  นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา  2564 

สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 ที่มีความประสงค์ทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้นักศึกษา เข้ากลุ่มไลน์ผ่อนผันทหาร เกิดปี พ.ศ. 2544