หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาใหม่ ปี 2565
ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาใหม่ ปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-26 15:59:57

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/soxvsmer.pdf