หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > FIT SSRU เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
FIT SSRU เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-10 19:14:45

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดัน 3 สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้แก่ 

♦️สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

♦️สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

♦️สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

พร้อมเปิดรับนักศึกษาในปี 2565 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://admission.ssru.ac.th/