หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่
ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-10 17:52:46

กิจกรรมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”

เงินรางวัลมูลค่ารวม 2,000,000 บาท !!!!


----------

เงื่อนไขการเข้าร่วม

https://drive.google.com/file/d/1gxJPbtRnKhesRhvyTL4qNstjoLcz2Uxx/view?usp=sharing

---------

จดหมายเชิญมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการแข่งขัน

https://drive.google.com/file/d/1pkUxTn3eeXguB5dmUi79kn5X1y-Zirrw/view?usp=sharing