หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ค่ายออกแบบบบรรจุภัณฑ์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 เร็วนี้ๆ
ค่ายออกแบบบบรรจุภัณฑ์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 เร็วนี้ๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-10-05 16:45:08

ห้ามพลาด! ค่ายออกแบบบบรรจุภัณฑ์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 เร็วนี้ๆ

'

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านการออกแบบบบรรจุภัณฑ์และหุ่นยนต์

'

จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา