หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-26 21:20:10

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กองพัฒนานักศึกษา

           นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกชั้นปี พื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

       1. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความพร้อม ในการขอรับวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19 สำหรับนักศึกษา ฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

ทำการ login Username ด้วย SSRU Mail 

คลิ๊กที่ Link https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67

หรือสแกน QR Code ด้านล่างในภาพ

**ยกเว้น 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง

       2. ลงทะเบียนใช้งาน Application “หมอพร้อม” 

https://apps.apple.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8.../id1559337829 

       3. รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบกำหนดการ เข้าฉีดวัคซีน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา Inbox : https://www.facebook.com/ssru.stu

**หมายเหตุ สำหรับรายชื่อ นักศึกษาที่ไปฉีดมาแล้ว / นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ไปฉีด / นักศึกษาตกหล่น กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ กำลังทำสรุปรายชื่อส่งให้เร็ว ๆ นี้