หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-26 17:31:21

ขั้นตอนการกู้ยืม กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับ

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รายใหม่ และรายเก่าจากมัธยม และชั้นปีอื่น ๆ (ปี 2 - ปี 5) ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก) 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ปี 5 ที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ที่กู้ยืมแล้ว จากปี 1 ขึ้นปี 2 / ปี 2 ขึ้นปี 3 / ปี 3 ขึ้นปี 4 / ปี 4 ขึ้นปี 5)

สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพด้านล่างนี้

-------------------------------------------

ข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Website กยศ. Connect : https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

Line@กยศ. : https://lin.ee/sBFoVDZ/

ฝ่ายกองทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ โทร. 02-160-1354