หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัคร น.ศ. ภาคปกติ ปริญญาตรี 2564 (รอบ 1-3)
รับสมัคร น.ศ. ภาคปกติ ปริญญาตรี 2564 (รอบ 1-3)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-23 11:47:09

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร 1 ตุลาคม 63 - 6 มกราคม 64


รอบที่ 2 โครงการทุนเพชรสุนันทา รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 64


รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 64