หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"
ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-16 09:51:39

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)" ภายใต้แนวคิด "โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน : World of Innovation for sustainable living" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 185,000

เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.covestro.co.th/idc