หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-06 10:10:51

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561


กำหนดการลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษารหัส 54 – 59 ลงทะเบียนวันที่ 7-11 ธันวาคม 2561
นักศึกษารหัส 60 ลงทะเบียนวันที่ 12-16 ธันวาคม 2561
นักศึกษารหัส 61 ลงทะเบียนวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561


ในภาพอาจจะมี ข้อความ