หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แก้ I ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 3/2560 วันสุดท้ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
แก้ I ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 3/2560 วันสุดท้ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-06 10:03:38

แก้ I ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 3/2560 วันสุดท้ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


แก้ I !!!!
ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 3/2560
วันสุดท้ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I และยังไม่ได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไขผลการเรียน มิเช่นนั้นผลการเรียนจะปรับเป็น F


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ