หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-06 09:49:04

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th
และนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ตามที่กำหนด
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561


ในภาพอาจจะมี ข้อความ