หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการส่งเอกสารขอเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561
กำหนดการส่งเอกสารขอเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-06 09:49:20

กำหนดการส่งเอกสารขอเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


เปิดรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ส่งเอกสารขอเปิดรายวิชา
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2561
ติดต่อสอบถาม 02 – 160 – 1435 ต่อ 25 - 26


ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ