หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-06-26 16:23:49

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 


กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ


• รอบที่ 5 รับตรงอิสระ >> เปิดรับสมัคร 4-13 กรกฎาคม 2561

รอบที่ 5 สมัครที่ >> http://reg.ssru.ac.th/menu/com_allApplyStudent.php  <<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร 02-160-1380
หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net/
หรือ Facebook ทปอ. www.facebook.com/cuptthailand