หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-22 15:26:20

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2160 1435, 0 2160 1438


สมัครที่ >> http://reg.ssru.ac.th/menu/com_allApplyStudent.php  <<