ผลการค้นหา : นักศึกษา

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กัน ...
2022-09-01 10:55:04
ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://employ.mhes ...
2022-09-01 11:02:32
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐ ...
2022-09-01 11:06:16
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต ในวันที่ 30-31 สิงหาคม และวัน ...
2022-09-01 11:10:37
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ...
2022-09-07 10:05:53
ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย
27-07-65ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศ แจกโควตาวิศวกรรมหุ่นยนต์   &nb ...
2022-08-15 15:11:16