หน้าหลัก > ประกาศ

เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์
เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน พ.ย. 65 จำนวนจำกัด !!!สมัครอบรมได้ที่ : www.ict.ssru.a ...
2022-11-02 10:43:31
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2/2565
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2/2565 สำห ...
2022-11-02 10:40:35
One Stop Service งานทะเบียน ปิดทำการ
กองบริการการศึกษา จุดบริการ One Stop Service งานทะเบียน ปิดทำการในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 และเปิดให ...
2022-11-02 10:32:59
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 (Portfolio) เปิดแล้วนะวิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึ ...
2022-11-02 10:31:11
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ...
2022-11-02 10:19:28
ประกาศย้อนหลัง