หน้าหลัก > ประกาศ

วิธีเข้าใช้ SSRU Mail by GOOGLE
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 จะได้รับการเปิดใช้ Email แบบ gmail เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารหรือส่งงานก ...
2022-06-15 09:27:39
“FIT IDOL” (New Youtuber) ค้นหา Youtuber หน้าใหม่ของคณะ
 กิจกรรมชิงทุนการศึกษาสูงสุด 4,000 บาทมา มาแล้วจ้า***ความปังนี้สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาห ...
2022-06-16 12:55:33
รับสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ด้วยสำนักเลขาธิการโครง ...
2022-06-15 09:30:56
ขอความร่วมมือนักศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์จากทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ขอ ...
2022-03-11 15:13:22
ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเร ...
2022-03-11 11:28:41
ประกาศย้อนหลัง