หน้าหลัก > ประกาศ

ระยะเวลาดำเนินการ ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2562
นักศึกษาขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562กรณีพ้นสภาพด้วยเหตุตาย/ ตามเกณฑ์การวัดผล /นั ...
2020-01-17 12:10:03
ระยะเวลาดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2/2562
นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ชำระค่าธรรมเนียมปรับ 200 บาท ที่จุดบริการ One Stop S ...
2020-01-17 12:22:12
ผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน #2
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏ ระดับหลักสู ...
2019-12-16 13:40:18
ผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน #1
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏ ระดับหลักสู ...
2019-12-16 13:40:12
ประกาศย้อนหลัง