หน้าหลัก > ประกาศ

การชำระเงินค่าเทอมล่าช้า
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ นักศึกษาชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2564  ภายในวันที่ 1 พ.ย.64 ขณะล่วงเลยเวลาก ...
2021-12-15 11:39:16
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
พร้อม.. 11 สาขาวิชาที่โลกต้องการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครปีกา ...
2022-01-18 09:53:51
วิธีเข้าใช้ SSRU Mail by GOOGLE
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 จะได้รับการเปิดใช้ Email แบบ gmail เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารหรือส่งงานก ...
2021-10-27 13:36:06
คู่มือการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
https://arit.ssru.ac.th/th/announcement/view/onlinemedia     Email ...
2020-11-11 15:36:23
ประกาศย้อนหลัง