หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ จำนวน 1 คน และ/หรือนักศึกษาพิการ จำนวน 1 คน และส่งรายชื่อนักศึกษาพร้อมส่งรูปเ ...
2023-01-06 14:40:37
ประกาศเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถเมล์รอบมหาวิทยาลัย
เด็กสวนสุนันทา  รถเมล์เปลี่ยนเส้นทาง บนถนนสามเสน จากแยกสี่เสาเทเวศร์ถึงแยกวชิระนะคะ ลงตรงไหนเดิ ...
2023-01-06 14:31:29
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) และปีที่ 2 (รหัส 64)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) และปีที่ 2 (รหัส 64)ที่กู้ ...
2023-01-06 14:28:20
เสื้อ 65 มาแล้ว คณะเทคโนฯ รับเสื้อ วันที่ 14 ธ.ค. 65 เท่านั้น!!! ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4
เสื้อ 65 มาแล้ว คณะเทคโนฯ รับเสื้อ วันที่ 14 ธ.ค. 65 เท่านั้น!!! ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ...
2022-12-08 10:55:48
สอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริ ...
2022-12-08 10:39:52
ประกาศย้อนหลัง