หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (1)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ...
2021-09-05 00:55:47
วิธีเข้าใช้ SSRU Mail by GOOGLE
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 จะได้รับการเปิดใช้ Email แบบ gmail เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารหรือส่งงานก ...
2021-07-26 21:24:20
ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กองพัฒนานักศึกษา           นักศึกษาของมหาวิทยาลั ...
2021-07-26 21:20:10
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการกู้ยืม กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสถานการ ...
2021-07-26 17:31:21
การช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อ COVID-19
ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนา ...
2021-07-26 17:41:41
เคาะแล้วจ้า GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564
เคาะแล้วจ้า GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564 เข้าเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ e Learning ของ GE พร้อม ...
2021-06-24 13:26:05
คู่มือการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
https://arit.ssru.ac.th/th/announcement/view/onlinemedia     Email ...
2020-11-11 15:36:23
ประกาศย้อนหลัง