หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

“FIT IDOL” (New Youtuber) ค้นหา Youtuber หน้าใหม่ของคณะ
 กิจกรรมชิงทุนการศึกษาสูงสุด 4,000 บาทมา มาแล้วจ้า***ความปังนี้สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาห ...
2022-06-16 12:55:33
ขอความร่วมมือนักศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์จากทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ขอ ...
2022-03-11 15:13:22
ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเร ...
2022-03-11 11:28:41
ประกาศย้อนหลัง