หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

แจ้งนักศึกษาเพื่อรับซองนัดถ่ายภาพสำเร็จการศึกษา
แจ้งนักศึกษาเพื่อรับซองนัดถ่ายภาพสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รหัส 59 จำนวน 2 สาขาวิช ...
2019-06-13 16:13:21
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)นักศึกษาส่งคำร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้าท ...
2019-06-14 10:55:14
แจ้งสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
แจ้งสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562สามารถตรวจสอบรายวิชาที่ยื่นคำ ...
2019-06-13 15:20:19
ขอเปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 / 2562
ขอเปิดรายวิชา  ภาคเรียนที่ 1 / 2562 สามารถยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2562 โดยติ ...
2019-06-13 15:16:39
ย้ายสำนักงานชั่วคราว
สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการย้ายสำนักงานชั่วคราวไปประจำ ณ อาคาร 42 ชั้น 1 (ห้องลานกิจกรรม ...
2019-06-13 15:23:12
ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการ   ...
2019-03-08 09:39:37
ประกาศย้อนหลัง