ติดต่อเรา ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 43
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


การคมนาคม

ถนนราชวิถี รถเมล์สาย 18 ,19 ,28 ,56 ,108 ,510 ,515 ,ปอ.พ.4 ,539

ถนนสามเสน รถเมล์สาย 3 ,9 ,16 ,19 ,30 ,32 ,33 ,49 ,64 ,65 ,110 ,505 ,524


สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1438, 02-160-1435

โทรสาร 02-160-1440

สื่อออนไลน์Facebook Page : www.facebook.com/ssru.fit

Youtube : www.youtube.com/channel/UCn-z6Z6TNxuBWdsR2dizgpA         

Email : Fit@ssru.ac.th
   


   

ID LINE : FIT.SSRU     
Twitter : @FIT_SSRU  https://twitter.com/fit_ssru     

Instagram : @FIT_SSRU  https://www.instagram.com/fit_ssruแผนที่การเดินทาง

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา