หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:45:59

31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ นำคณะครูโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot Workshop) และห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download