หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:41:46

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download