หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประชุมวางแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านเครือข่ายให้ทันสมัย สำหรับการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประชุมวางแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านเครือข่ายให้ทันสมัย สำหรับการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:01:55

12 พ.ค. 2566 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอาจารย์ ณรงค์ ณรงค์รัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประชุมร่วมกับคุณรังสรรค์ จันทรพาหา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และทีมงานบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot Workshop) เพื่อวางแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านเครือข่ายให้ทันสมัย สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload