หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 13:50:08

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


Download