หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-06-16 12:03:30

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาตราจารย์.ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์แขนงฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload